Várható változások a munkavállalók személyes adatainak kezelésében

A GDPR – amellett, hogy egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az EU tagállamaiban – jelentős és átfogó jogalkotási kötelezettséget ró az egyes jogalkotókra. Annak érdekében ugyanis, hogy a különböző ágazatok tevékenysége megfeleljen a rendeletnek, el kell végezni a vonatkozó előírások felülvizsgálatát és módosítását. Az Igazságügyi Minisztérium ennek megfelelően közzétette az egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló előterjesztést.[1]

A saláta törvény egyik legjelentősebb újítása az, hogy a Munka Törvénykönyve kiegészül egy „Adatkezelés” címet viselő fejezettel, amelyben a jogalkotó igyekezett minden olyan – korábban vitás – kérdést rendezni, amely a munkaviszonyok szempontjából jelentős. Lehetővé válna például az okiratok másolatának kezelése, valamint a különleges és a bűnügyi személyes adatok kezelésének alapjait is rögzítené a jogszabály. Kiemelendő, hogy ennek keretében rég várt szabályozás kerülne bevezetésre a munkahelyi biometrikus beléptető rendszerek üzemeltetése, illetve a hatsági erkölcsi bizonyítványok kezelése vonatkozásában.

A tervezetet véleményezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is. A NAIH egyrészt üdvözölte tervezet törekvését arra, hogy a munkáltató adatkezelését jogszabályban pontosabban meghatározza. Másrészt viszont a hatóság aggályainak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a tervezett előírások – különösen a különleges és bűnügyi személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések – nincsenek összhangban a GDPR garanciális rendelkezéseivel. A NAIH ezért további „a széleskörű, a munkáltatói és a munkavállalói jogok és kötelezettségek kellő súlyú figyelembevételére irányuló” egyeztetések és konzultációk lefolytatását tartja szükségesnek.[2]

[1] http://www.kormany.hu/download/6/49/71000/GDPR_sal%C3%A1ta_eloterjesztes_180926.pdf#!DocumentBrowse.

[2] https://www.naih.hu/files/NAIH_2018_6123_2_J_2018-10-09.pdf.


Nyomtatás   E-mail