Szakmai hírek

Első kézből, érthetően

Közbeszerzés-menedzsment/szakközgazdász (2021. szeptemberében indul - Pótjelentkezéssel elérhető) - Budapesti Corvinus Egyetem - Jelentkezz 2021.08.31-ig!

A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Tátrai Tünde
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus:
Hagyományos

 

A képzés célja olyan ajánlatkérői, ajánlattevői, tanácsadói, vagy ellenőrzési gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással ezen a területen, és szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyülnek és rendszereződnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalásával.

 

COVID-19 INTÉZKEDÉSI TERV konferenciáinkon

COVID-19 INTÉZKEDÉSI TERV

 
Cégünk számára fontos a konferenciák résztvevőinek egészsége és biztonsága. Célunk, hogy vírusmentes környezetet biztosítsunk, melyeket a következő biztonsági  intézkedésekkel kívánunk biztosítani:

 

 • Rendezvényünk helyszínéül négy/ötcsillagos szállodát választunk, hogy fokozottan figyeljünk a higiéniára és a tisztaságra.
 • Cégünk és a szálloda elegendő számban és mennyiségben biztosítja vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítő szereket a rendezvény teljes ideje alatt.
 • Cégünk egyszer használatos maszkokat biztosít a résztvevők számára a konferencia teljes idején.
 • A maszk viselése a teremben az előadások ideje alatt kötelező, a reggeli kávészünetben és az étteremben értelemszerűen az étkezés miatt nem kötelező.
 • Regisztráció előtt és a konferencia teljes időtartama alatt több alkalommal mindenkinek kötelező kézfertőtlenítő használata, melyet cégünk és a szálloda több ponton biztosít.
 • A rendezvényhelyszín fokozott figyelmet fordít a mosdók fertőtlenítésére.
 • A konferencia szüneteiben a rendezvényterem berendezési tárgyainak (székek, asztalok) fertőtlenítése biztosított.
 • A közösségi terek gyakran érintett felületeinek virucid fertőtlenítése folyamatos.
 • Rendezvényeinken csak teljesen egészséges személyek vehetnek részt.
 • Konferencia terem 254 m2, melynek teljes befogadóképessége 120 fő, de jelen helyzetben csak maximum 65 fő résztvevőt regisztrálunk, hogy mindenki külön padban foglalhasson helyet, így biztosítva az 1-1,5 méteres távolságot az egyes résztvevők között. Egy cégtől érkező kollégák egymás mellett, külön – külön cégtől érkezők pedig külön  padban egyedül foglalnak helyet.
 • A konferencia ideje alatt automatikus szellőzőberendezés üzemel, a szünetekben pedig a konferenciatermet kiszellőztetik.
 • A szóbeli üdvözlési formák mellett a kézfogás mellőzése javasolt.

 

Kérünk minden résztvevőt a fenti irányelvek betartására, mely kötelező és egyben közös érdek. Köszönjük!

Közbeszerzés-menedzsment/Közbeszerzés-menedzser szakközgazdász képzés indul a Budapesti Corvinus Egyetemen - Jelentkezz augusztus 31-ig!

A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Tátrai Tünde
Az alapképzési szak megnevezése: Közbeszerzés-menedzsment/Közbeszerzés-menedzser szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentős változások előtt a Munka Törvénykönyve

Az igazságügyi miniszter benyújtotta az Országgyűlésnek a az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot. A javaslat célja az ágazati törvények GDPR alkalmazása miatt szükségessé vált módosításának elvégzése, „különös tekintettel azon rendelkezésekre, amelyek a Rendelet alkalmazásának megkezdésével nem tartható[k] fenn”. A számos, módosítandó jogszabály között kiemelt figyelmet kapott a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) módosítását célzó előírások, amelyek az ún. munkahelyi adatkezelések tekintetében jelentős újításokat tartalmaznak.

 

Bírság a Facebook és egy kórház adatkezelése miatt

Az utóbbi időben több alkalommal is jelentős mértékű adatvédelmi bírság került kiszabásra. Az első esetben a brit adatvédelmi biztos irodája (ICO) szankcionálta a Facebook adatkezelését. A második ügyben pedig a portugál felügyelő hatóság (CNPD) tárt fel olyan mértékű visszaéléseket egy kórház működésében, amely bírság kiszabását tette szükségessé.

Várható változások a munkavállalók személyes adatainak kezelésében

A GDPR – amellett, hogy egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az EU tagállamaiban – jelentős és átfogó jogalkotási kötelezettséget ró az egyes jogalkotókra. Annak érdekében ugyanis, hogy a különböző ágazatok tevékenysége megfeleljen a rendeletnek, el kell végezni a vonatkozó előírások felülvizsgálatát és módosítását. Az Igazságügyi Minisztérium ennek megfelelően közzétette az egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló előterjesztést.[1]

Minőségi csere mint munkáltatói felmondási indok

A minőségi cserével indokolt munkáltatói felmondás a munkáltató működési körébe tartozó olyan felmondási ok, mely szoros összefüggésben van a munkavállaló képességével. Ugyanakkor sérti a tisztességes és jóhiszemű jogorvoslat elvét a minőségi cserével indokolt munkáltatói felmondás, ha a megjelölt képességre, tudásra az adott munkakörben bizonyítottan nincsen szükség. 

Lemaradt a munkabér – Érvényes-e a munkaszerződés?

Megtörténhet, hogy az írásba foglalt munkaszerződésben még az a kevés kötelező kellék sem szerepel, amely a munkaviszony létesítéséhez szükséges. Különösen akkor szokott előfordulni ilyen helyzet, ha a felek internetről letöltött szerződésmintával dolgoznak. Mit kell tenni, ha a munkavállaló felfedezi, hogy az írott munkaszerződésében semmi nem szerepel a munkabérről?

Munkajog: A megszakítás nélküli tevékenység

Számos munkáltató van, akinek a tevékenységéből eredően folyamatosan működnie kell. Ennek meg vannak a sajátos munkajogi szabályai, számos speciális előírással a munkaidő tekintetében. Alább azt is megvizsgáljuk, hogy a bérpótlékok oldaláról milyen sajátosságokkal jár a megszakítás nélküli munkarend. 

Új példákkal bővült a Közbeszerzési Hatóság Példatára

A részekre bontás tilalmával kapcsolatos, módosított útmutató kiadását követően egy olyan példatár kiadására került sor, amely konkrét jogesetek mentén szemlélteti a közbeszerzési ellenőrzési folyamatban résztvevő szereplők egységes álláspontját.

Új közbeszerzési útmutató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa az üzletrész átruházás útján megvalósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának, illetve az ajánlatkérők beszerzési igényének üzletrész átruházás útján történő kielégítésének megítélésével kapcsolatban – az egységes közbeszerzési gyakorlat kialakítása céljából – módosított útmutatót bocsátott ki. Az útmutató a Közbeszerzési Értesítő 2018. évi 111. számában jelent meg.

Elérhető a 2018. július 1-jétől hatályos Kbt.

A Közbeszerzési Hatóság eddigi gyakorlatának megfelelően elkészítette a Kbt.-nek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCVII. törvény módosító rendelkezéseivel egybeszerkesztett, 2018. július 1-jén hatályba lépett változatát, amely letölthető a jobb oldalon található ikonról.

A Közbeszerzési Hatóság Közleménye az EKR-ben jelentkező hibák bejelentésével kapcsolatban

A Közbeszerzési Hatóság Közleményt jelentetett meg az EKR-ben jelentkező hibák bejelentéséről, figyelemmel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság hatásköre nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására. 

GDPR hatása a munkaügyekre

Erős indulatokat korbácsolt és sokakat teljesen váratlanul ért amikor Május 25. hatályba lépett a GDPR. Bár némi könnyítést kaptak a kisvállalatok az biztos, hogy az adatvédelmi irányelvek gyakorlatba ültetése kötelező feladat minden adatkezelőnek. Bejegyzésünkben a munkaügyi vonatkozásával foglalkozunk a GDPR-ral. 

GDPR – Ezek módosultak az info. törvényben

A GDPR hatályba lépése magával vonta az országok helyi törvényeinek és rendelkezéseinek harmonizációit. Ennek során módosult a 2011. évi CXII az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – szóló törvénye (info.törvény)

Most sorra vesszük a legfontosabb változásokat: 

Adatvédelmi incidensek Magyarországon a GDPR első két hónapjában

2018.08.23. Jogi Fórum / Frivaldszky Gáspár ügyvéd, információbiztonsági vezető auditor

Hány adatvédelmi incidenst jelentettek be a Hatósághoz a GDPR kötelező alkalmazásának kezdő időszakában? Milyen jellegűek voltak a bejelentett incidensek? Kik és hányan voltak az érintettek? Milyen adatokat érintettek jellemzően a bejelentett incidensek? - Frivaldszky Gáspár, ügyvéd, információbiztonsági szakértő összefoglalója a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közérdekű adatigénylésében adott tájékoztatása alapján.

Image

Keressen minket bizalommal elérhetőségeinken hétköznap 10:00 – 16:00 között

4031 Debrecen Tócópart u. 18.

+36 30 499 6639