Jelentős változások előtt a Munka Törvénykönyve

Az igazságügyi miniszter benyújtotta az Országgyűlésnek a az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot. A javaslat célja az ágazati törvények GDPR alkalmazása miatt szükségessé vált módosításának elvégzése, „különös tekintettel azon rendelkezésekre, amelyek a Rendelet alkalmazásának megkezdésével nem tartható[k] fenn”. A számos, módosítandó jogszabály között kiemelt figyelmet kapott a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) módosítását célzó előírások, amelyek az ún. munkahelyi adatkezelések tekintetében jelentős újításokat tartalmaznak.

 

Törvény szabályozza majd a biometrikus adatok munkahelyi kezelését. Biometrikus rendszereket akkor lehet alkalmazni, ha az az élet, testi épség vagy egészség, illetve törvényben védett jelentős érdek védelme érdekében szükséges. Ez utóbbi körbe tartozna a minősített adatok védelme, veszélyes anyagok őrzése, vagy különösen nagy vagyoni értékkel bíró dolgok védelme. Az elszámoltathatóság elvére tekintettel a munkáltató köteles igazolni azt, hogy a biometrikus rendszer működése során a biometrikus adatok kezelésére vonatkozó feltételek fennállnak.

 

Ú rendelkezések vonatkoznak a hatósági erkölcsi bizonyítványok kezelésére is. Az Mt. ugyanis – a törvényben szabályozott eseteken kívül – lehetővé tenné a munkáltató számára, hogy meghatározza azon munkaköret, amelyek esetében a büntetett előélet korlátozza vagy kizárja a foglalkoztatást. Ez azonban csak a munkáltató jelentős vagyoni érdekének vagy védett titok védelme, illetve veszélyek anyagok őrzése esetén lehet indokolt. Fontos azonban, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítványokat kizárólag az foglalkoztatást korlátozó vagy kizáró feltétel ellenőrzésének megtörténtéig lehet kezelni, illetve hogy ezen eljárás kereteit a munkáltató köteles írásban, előre meghatározni.

 

A javaslat újra szabályozná a munkáltatói ellenőrzések kereteit is. A munkavállaló továbbra is csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében lenne ellenőrizhető. Amennyiben a munkavállaló a munkaviszony teljesítése érdekében számítástechnikai eszközt használ, akkor a munkáltató kizárólag az azon tárolt, „a munkaviszonnyal összefüggő adatokat” ismerheti meg. Az esetleges visszaélések, magánéletre vonatkozó személyes adatok ellenőrzésének elkerülése érdekében az Mt. pedig úgy rendelkezik, hogy munkavállaló – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja a számítástechnikai eszközt.


Nyomtatás   E-mail